Italiaans: 1570 - 1700

De meest voorkomende lijst in de Italiaanse stijl is de Cassetta lijst; bestaande uit een platte tussenband, veelal versierd met schilderingen of cicelering (sgrafitto) en met opstaande sierlijsten met een doorlopende reeks krullende of golvende bladeren. Een andere typische lijst is de Salvator Rosa; welke een ojief vormige tussenband heeft.