17e Eeuw: 1600 - 1699

De expansie van de handel overzee in het begin van de 17e eeuw, en de opkomende welvaart introduceerde het gebruik van exotische houtsoorten. Eerst aangevoerd door de Portugezen, maar nadat de VOC zich in het Verre Oosten had gevestigd werd het door de Nederlanders zelf aangevoerd. Dit vormt de basis voor een nieuw type lijst die zijn intrede doet met name in het puriteins protestantse Noord-Nederland. Er wordt gebruik gemaakt van ebben en ander donker hout met een zeer spaarzaam gebruik van bladgoud.